La Volta a Provincia de Tarragona

Tot el que envolta una organització complexa com aquesta, també comporta un moviment de mitjans Humans i infraestructures que son la base  per el bon funcionament de la proba i la seva seguretat.

Els vehicles de la cursa, les motos enllaços,  Mossos d’Esquadra, Ambulàncies, voluntaris, etc i infraestructures de sortides, arribades i cursa, son claus per la bona organització de la proba. Us apropem a les dades de aquest mitjans:

 • 2 Furgons per senyalització i retirada
 • 1 Camió Tràiler per moviment de arribades
 • 1 Camió Pòdium
 • 1 Camió oficina permanent
 • 1 Vehicle inici  cursa
 • 1 Vehicle Tancament de cursa
 • 1 Furgo recollida de corredors
 • 25 Motos Mossos d’Esquadra
 • 15 Motos d’Organització
 • 2 Ambulàncies
 • 1 Vehicle Metge
 • 2 Cotxes neutres d’assistència
 • 5 Vehicles d’àrbitres
 • 2 Vehicles per convidats
 • 5 Vehicles d’Organització
 • 2 Motos de informació – radio Volta
 • 3 Moto TV-premsa
 • 18 Vehicles d’equips
 • 9 Torres d’iluminació

Tot plegat amb corredors inclosos al voltant de 355 persones son les que es mouran dins de la cursa. A més , dels aficionats i públic de sortides i arribades.